Winners of Workplace Pride Leadership Awards Announced

| June 18, 2012

 

Leadership Award

18-06-2012: Winners of Workplace Pride Leadership Awards Announced

Dutch Government Pride Platform wins 2012 Best New Network Award

Amsterdam, 15 June- At the Closing Dinner of the 6th annual LGBT Inclusion Conference, Workplace Pride revealed the winners of the first Leadership Awards. This annual award honours organizations and people that visibly contribute to the inclusion of LGBT people at the workplace.
The Dutch Government Pride Platform (DGPP) won the award for ‘Best New Network’. DGPP focuses on social acceptance and safety for LGBT people working within the Dutch public sector. In a short time it ma-naged to unite several networks within public sector including ‘provincies’ and ‘gemeenten’ (municipalities). “ The Dutch Government Pride Platform experienced exponential growth” says founder and chairman of DGPP Amin Michel, “And although the public sector makes good progress, there is still a lot to be done in the area of social safety and acceptance”.
With Unilever Benelux and the City of Amsterdam recently joining, the 26 members of Workplace Pride are a broad representation of both public and the private sector. The other 2012 Leadership Award winners are ‘De Telegraaf’ (‘Best Media Representation’) and Lt. Col. Sandra Keijer (‘Best Straight Ally’). Tom Bijlmer is the winner of the 2012 Leadership Award for ‘Best Volunteer’.

 

Dutch Government Pride Platform uitgeroepen tot ‘Best New LGBT Net-work’

Workplace Pride Leadership Awards voor de eerste keer uitgereikt
Amsterdam, 15 juni- Tijdens het slotdiner van de 6e LGBT Inclusion Conferentie van Workplace Pride in Hotel Krasnapolsky heeft het Dutch Government Pride Platform de prijs gewonnen voor het beste nieuwe netwerk voor LGBT (Lesbische, Gay, Biseksuele en Transgender) werknemers. De jaarlijkse prijs, een initia-tief van Workplace Pride, plaatst organisaties en personen in het voetlicht die zichtbaar hebben bijgedragen aan een homovriendelijke werkomgeving.
Het Dutch Government Pride Platform (DGPP) is een samenwerkingsverband op het gebied van sociale acceptatie van en veiligheid voor LGBT–medewerkers binnen de (rijks)overheid. Het netwerk heeft in korte tijd een aantal roze netwerken bij overheid, provincies en gemeenten verenigd en draagt zo bij aan de socia-le veiligheid en acceptatie van LGBT werknemers. “Het Dutch Government Pride Platform heeft een expo-nentiële groei doorgemaakt” zegt oprichter en voorzitter Amin Michel, “En hoewel de overheid belangrijke stappen heeft gemaakt is er op het gebied van sociale veiligheid en acceptatie nog een wereld te winnen”.
Workplace Pride is met 26 leden een brede afspiegeling van overheid en bedrijfsleven, nu ook Unilever Be-nelux en de Gemeente Amsterdam zich hebben aangesloten. De Workplace Pride Leadership Awards zijn dit jaar voor de eerste keer uitgereikt. Andere prijswinnaars zijn dagblad De Telegraaf voor ‘Best LGBT Me-dia Representation’ en Lt. Kol. Sandra Keijer voor ‘Best Straight Ally’. LGBT vrijwilliger Tom Bijlmer is uitge-roepen tot ‘Best Volunteer’.

Category: 2012, News

About the Author ()

Comments are closed.

Our Members