Post Date: November 9, 2018

Yesterday, fifteen organisations (representing 335.000 employees, with 154 billion in turnover) stepped up for better inclusion of LGBTI rights into the UN Sustainable Development Goals and truly leave no one behind.

Yesterday, during the Dutch National Sustainability Congress in Den Bosch, fifteen organisations have taken a leap forward to a more inclusive agenda and acknowledge and include equal rights for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) people as part their approach to the UN Sustainable Development Goals (SDGs). During a break-out session the manifesto was handed over to Hugo von Meijenfeldt and Mark Reichwein of the Ministry of Foreign Affairs.

In 2015, global leaders signed the 2030 agenda for sustainable development, taken shape in the UN SDGs. Together, they embarked on a collective journey to solve tomorrow’s global challenges and ‘leave no one behind’. Unfortunately, the SDGs do not explicitly include equal rights for LGBTIs in their goals and targets. It was time for action.

Companies underwriting this Manifesto intend to develop policies to make equal rights and opportunities more visible and practical for their employees and clients, they will include equal rights for LGBTIs into their business and SDG approach and will monitor the progress made.

To realise increased inclusion of LGBTI and equal rights in the workplace in 2030, Workplace Pride, Alliander, Sustainalize and the signatories will further develop and improve the implementation of this Manifesto. Is your organisation committed to work towards better LGBTI inclusion inside and outside your workplace? Join our movement and sign the Manifesto: Let’s make each organisation a great place for all of us!

Signatories

ABN AMRO, Eosta, Vattenfall, Unilever, GRI, EY, Randstad, MVO Nederland, Arcadis, Rabobank, Impact Institute, True Price, Workplace Pride, Alliander and Sustainalize.

Click here to view the Manifesto

 


 

Veel steun van Nederlandse organisaties voor SDG LGBTI Manifest

Gisteren stonden vijftien organisaties (samen goed voor 335.000 medewerkers en 154 miljard euro omzet) samen sterk voor inclusie van LHBTI-rechten in de Sustainable Development Goals van de VN. Ze gaven hiermee een duidelijke boodschap af dat de SDG’s voor iedereen zijn (leave no one behind).

Gisteren, tijdens het Nationaal Sustainability Congres in Den Bosch, hebben vijftien organisaties een sterke boodschap afgegeven voor een meer inclusieve agenda en het erkennen van gelijke rechten voor Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele, Transgender en Interseksuele (LHBTI) mensen als onderdeel van hun benadering van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Tijdens een break-out sessie over dit onderwerp werd het manifest aangeboden aan Hugo von Meijenfeldt en Mark Reichwein van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

In 2015 ondertekenden 193 wereldleiders de 2030 Agenda for Sustainable Development, die vorm kreeg in de SDG’s. Samen begonnen ze aan een collectieve reis om de uitdagingen van de wereld op te lossen met het motto ‘leave no one behind’. Helaas bevatten de specifieke doelen en targets van de SDG’s niet expliciet gelijke rechten voor LHBTI’s. Daarom was actie nodig!

Bedrijven die het Manifest hebben ondertekend, hebben de intentie uitgesproken beleid te ontwikkelen om gelijke rechten en kansen zichtbaarder en praktischer te maken voor hun werknemers, partners en klanten. Zij zullen gelijke rechten voor LHBTI’s expliciet opnemen in hun bedrijfs- en SDG-benadering en zullen de voortgang zorgvuldig monitoren.

Om de inclusie van LHBTI’ers en gelijke rechten op de werkvloer in 2030 te realiseren, zullen Workplace Pride, Alliander, Sustainalize en de ondertekenaars de implementatie van dit Manifest verder uitwerken en ontwikkelen. Wil uw organisatie zich ook inzetten voor betere inclusie en acceptatie van LHBTI’ers op de werkvloer en daarbuiten? Doe mee en onderteken het Manifest: zo maken we van elke organisatie een fijne plek voor iedereen!

Ondertekenaars

De volgende organisaties hebben het manifest ondertekend.

ABN AMRO, Eosta, Vattenfall, Unilever, GRI, EY, Randstad, MVO Nederland, Arcadis, Rabobank, Impact Institute, True Price, Workplace Pride, Alliander en Sustainalize.